Raambegrenzers voor blokhutten

Raambegrenzers voor blokhutten

Ik dacht dat ik een van onze jonge werknemers een eenvoudige opdracht gaf toen ik hem vroeg een blokhut af te werken door het hang- en sluitwerk, raambegrenzers enz. aan te brengen. Hij werkte nog niet lang bij ons en is bezig het vak van monteur te leren om uiteindelijk lid te worden van ons serviceteam.

Wij waren de blokhut Sanstrov als leerproject aan het monteren. Alles ging zoals verwacht, waarna ik de afwerking aan hen overliet, terwijl ik elders moest zijn om erg belangrijke zaken te regelen. Na korte tijd kwam hij me opzoeken en vroeg ‘Hoe monteer je zoiets?’, terwijl hij een raambegrenzer ophield.

Ik dacht dat het nogal eenvoudig was en gemakkelijk te monteren, maar hier volgen de aanwijzingen die ik hem gaf en die anderen misschien ook tot hulp kunnen zijn bij de afwerking van hun blokhut:

Een raambegrenzer monteren bij blokhutten

Raambegrenzers

Het uiteinde van de raambegrenzer is doorgaans van een scharnier voorzien, waardoor u deze links of rechts kunt plaatsen.

Raambegrenzers tuindeco

We kunnen met het scharnier de raambegrenzer aan de linker- of rechterkant plaatsen. Het is een kwestie van esthetiek, en bij een hoekblokhut is het mooi als u ze allemaal juist wel of niet naar de deur gericht wilt hebben.

Raambegrenzers blokhutten

Als u alleen werkt, houd het raam dan dicht met behulp van een stuk hout

Raambegrenzers 3

Plaats de raambegrenzer in het midden en zet deze op de twee pennen.

Ik vind het handiger om met een houtspaander de begrenzer iets omhoog te brengen van de borgpennen. Hierdoor werkt het geheel beter en het ziet er uiteindelijk ook nog beter uit.

Raambegrenzers 4

Bevestig de begrenzer eerst aan het openslaande gedeelte. Zorg daarbij dat deze waterpas en in het midden is gevestigd om esthetische redenen.

Raambegrenzers blokhut

Klap de begrenzer uit om de tweede schroef te bevestigen

Raambegrenzers tuin

Leg de begrenzer op de pennen in de definitieve stand. Houd de pen met uw vinger voorzichtig op zijn plaats terwijl u deze weer optilt om de pen te bevestigen

Raambegrenzers tuindeco blokhut

Let op dat u de pen niet teveel beweegt bij het optillen van de begrenzer.

Raambegrenzers tuindeco blokhutten

Schroef een kant van de pen vast en controleer de werking.

Raambegrenzers 5

Misschien zijn er aanpassingen nodig om de begrenzer de juiste druk te laten uitoefenen op het raam, zodat het raam goed afsluit. Wanneer we klaar zijn, moeten we controleren of er druk staat op de begrenzer en de pennen, zodat we zeker weten dat het raam goed sluit tegen het kozijn. Plaats na de controle zo nodig één kant van de pen naar buiten, zoals in bovenstaande afbeelding.

Raambegrenzers blokhut tuindeco

Bevestig de volgende schroef als de pen ietsje naar buiten is gedraaid, en bevestig daarna de volgende. Hiermee zorgt u ervoor dat er een beetje druk op het raam wordt uitgeoefend, en het is ook handig wanneer u deze in uw eentje bevestigt.

Raambegrenzers blokhut tuindeco international

Raambegrenzers 6

Het uitzetijzer staat nu in een hoek ten opzichte van het raam, zodat bij de bevestiging van de laatste pen er een voortdurende druk op het raam wordt uitgeoefend. Hierdoor sluit het raam steeds goed tegen het kozijn.

Raambegrenzers7

U moet nu wel iets drukken om de laatste pen te plaatsen. Markeer de pen en bevestig deze op zijn plaats.

Raambegrenzers8

De laatste pen van de raambegrenzer bevestigen

Raambegrenzers tuindeco international

De raambegrenzer van een blokhut in de definitieve stand.

Het mooiste is het, als de begrenzer bij de montage:

  • in het midden is geplaatst;
  • naar de deur toe is gericht of ervan af, wat esthetisch gezien het beste staat ten opzichte van een ander raam;
  • het raam een beetje onder druk zet, zodat het raam goed sluit tegen het raamkozijn.

Let op: Het aangebrachte materiaal lijkt misschien niet precies op wat met uw bouwwerk is meegeleverd, aangezien het een leerproject betrof, maar de procedure en de stijl is vergelijkbaar.