Krimpen van blokhutten

Krimpen van blokhutten

Op gezette tijden gedurende het jaar krijg ik weer de gewone klachten over onze blokhutten die in de herfst, winter of het vroege voorjaar zijn gebouwd. In juli en augustus bereikt het aantal klachten een hoogtepunt.

Sommige klanten zijn aardig en vragen om raad, andere dienen een zware klacht in en zijn bij tijden niet erg prettig om mee te maken.

Ik moet dan luchtig het probleem met hen bespreken tot we tot een oplossing komen, terwijl in alle gevallen de schuld bij de klant ligt.

De aardige meneer die om raad vroeg, ontdekt het probleem, en daarmee is de kous af.

De onaardige meneer verzoekt ons om langs te komen op de bouwplek, waarna we het probleem voor hem opzoeken. Het draait hierbij altijd erop uit dat zij een ‘gekwalificeerde timmerman’ of ‘gekwalificeerde monteur’ hebben ingehuurd om het bouwwerk in elkaar te zetten, en het kan natuurlijk niet aan hen te wijten zijn. De onaardige meneer wordt vervolgens erg boos wanneer wij hem ons bezoek in rekening brengen.

Ik had gedacht om dit op te lossen als ik een snel berichtje over deze seizoensgebonden klachten schrijf, met een paar voorbeeldgevallen.

Tuindeco 1

Wandplanken raken van elkaar.

Tuindeco 2

Er komen spleten in de blokhutwanden

Tuindeco 3

Er ontstaan spleten en vervormingen in de wandplanken; in dit geval verschijnt er één boven aan de wand

Tuindeco 4

Er worden spleten zichtbaar in een blokhutwand; hier zitten de spleten van onder tot boven.

Tuindeco 5

De blokhut is gekrompen, waardoor naast de deur spleten zijn ontstaan.

Tuindeco 6

Hier verschijnen spleten

Krimpen van blokhutten

Dit snel geschreven artikel gaat over de problemen die we ondervinden met krimpen. Over ongeveer zes maanden schrijf ik ongetwijfeld eentje over het omgekeerde probleem: uitzetten. Beide werkingen komen sterk naar voren bij hout.

In bijna elk artikel in deze blog heb ik het vaak over uitzetten en krimpen, en ik kan het belang en de kracht ervan maar niet genoeg onderstrepen. Als u een blokhut in uw bezit krijgt, kunt u me maar beter geloven.

Blokhutplanken

Een blokhutplank is –hoe kan het anders – gemaakt uit de lengte van een boom, en we proberen het beste gedeelte te krijgen, dicht bij de kern. De plank gaat niet veel uitzetten of krimpen in de lengte, maar in de hoogte kunnen er nogal behoorlijk wat veranderingen optreden wanneer ze onderdeel vormen van een bouwproject.

Er was eens een klant die me zei: ‘Ik weet dat hout werkt, maar dit is wel erg overdreven’. Het is niet overdreven: dit is wat hout doet, en u kunt dit niet beheersen of verhelpen.

Hier ziet u een goed voorbeeld van inkrimping van een blokhut, gevolgd door een voorbeeld van uitzetting. In beide gevallen ziet u dat u te maken hebt met onbehandeld hout. Daarom adviseer ik in andere berichten om de fascia weg te halen en het gedeelte erachter te gaan lakken, zodat het niet zichtbaar wordt bij inkrimping of uitzetting:

Voorbeeld van inkrimping:

Tuindeco 7

Voorbeeld van inkrimping

Tuindeco 8

Nog een voorbeeld van inkrimping waarbij onbehandeld hout is te zien

Hier is sprake van het tegenovergestelde: een voorbeeld van uitzetting. Let op de oorspronkelijke verflijnen

Tuindeco 9

Voorbeeld van uitzetting. Let op de oorspronkelijke verflijn

Montageprobleem

Natuurlijk kan niets hiervan worden verholpen als de monteur zich niet bewust is van/geen inzicht heeft in dit gebeuren. Geloof me, iedereen wiens beroepsaanduiding begint met ‘gekwalificeerd’ gevolgd door ‘timmerman’, ‘monteur’ of ‘aannemer’ zal dezelfde fout maken als degene die nog nooit zoiets heeft gebouwd. Het verschil zit natuurlijk in het feit dat uw gemiddelde klant de informatie leest vóór deze met de bouw begint.

Waarom zien we nou deze spleten en waarom krijg ik klachten over onze prachtige blokhutten?

Het is eenvoudigweg zo, dat de bouwer de werking van de planken probeert te belemmeren en beperkingen oplegt aan de bewegingsvrijheid. Het gaat hier om zaken als:

 • Extra hout in spleten doen die bedoeld zijn voor uitzetting
 • De fascia’s van deuren en ramen aan de wandplanken vastmaken
 • De kozijnen van deuren en ramen aan de wandplanken vastmaken
 • Schappen, elektrische apparaten en beugels aan de wanden maken,
 • Deuren en ramen ophogen om uitzettingsspleten op te vullen
 • De wandplanken op andere manieren vastmaken
 • Fascia’s bij hoekblokhutten zo boven de deur plaatsen, dat de blokhut op het deurkozijn gaat rusten

Hier ziet u enkele voorbeelden van de oorzaak van alle bovengenoemde zaken, met foto’s:

Vastgemaakte fascia’s

Tuindeco 10

Deze fascia van de deur is op de wandplanken geschroefd. Dit kwam vrij vaak voor tijdens de montage

Tuindeco 11

Ontstane spleten in een hoekblokhut. Hier is het waar de fascia boven de deur is vastgemaakt, zodat er geen mogelijkheid wordt geboden voor krimpen, waardoor het deurkozijn erachter kan schuiven.

Tuindeco 12

De fascia is aan de wandplanken vastgemaakt, zodat deze worden belemmerd in hun werking

Tuindeco 13

De deur is aan de wandplanken bevestigd – dit zag ik toevallig op de foto die ik had genomen vanwege een vraag over de deur. U kunt hier de spijkers zien die in de wandplanken zijn geslagen. Dit kan klachten opleveren bij uitzetting of inkrimping. Gelukkig haalde de klant die weg voordat er in ongeveer 6 maanden tijd problemen zijn opgetreden

Opvulplekken met hout

Tijdens de winter is het hout waarschijnlijk het meest uitgezet, en soms zijn klanten bezorgd over een grote spleet die ze boven een deur- of raamkozijn aantreffen. Omdat onze ‘gekwalificeerde timmerlieden, monteurs, aannemers…’ niet beseffen waarvoor dit is, zijn ze geneigd om de spleten op te vullen;

Tuindeco 14

Hout dat is gebruikt om voor uitzetten bedoelde spleten op te vullen. In dit voorbeeld is er een houtblok te zien boven en naast het raamkozijn. Dus met deze in de winter aangebrachte oplossing komen we in de zomer terecht, en verschijnen er spleten overal in de blokhut, waarna ik klachten krijg!

Tuindeco 15

Extra hout boven een deurkozijn aangebracht. Dit houtblok nam alle uitzettingsmogelijkheden voor de blokhut weg, zodat deze nu rechtstreeks op het deurkozijn steunt.

Tuindeco 16

In de spleet voor uitzetten is een stuk hout geplaatst; een bijkomend probleem is dat de fascia ook aan de wandplanken is vastgespijkerd.

Zelfgemaakte verankeringssets, beugels, schappen, gordijnen enz.

Ik heb niet echt foto’s van dit soort zaken die ik u kan laten zien, omdat daarmee de blokhut van de klant kan worden geïdentificeerd. Maar dit was een heel ongewone:

Tuindeco 17

Vastzetten en verstevigen. De klant had een of ander schappensysteem aan de wanden van de blokhut aangelegd, en ik weet nog dat hij heel erg bezig was om de blokhut te verstevigen tegen stormen, omdat deze op erg open en hooggelegen terrein stond. Dit toont veel vindingrijkheid, maar zorgde er tevens voor dat de blokhut heel star bleef. Toen het zomer werd, ontstonden er spleten.

Als u schappen, krijtborden, balken, beugels enz. wilt monteren, kunt u dit heel eenvoudig doen, maar houd dan wel rekening met uitzetten en krimpen. De eerder geschreven bloggs leggen u uit hoe u dit kunt doen, zodat u in de loop van de tijd niet tegen problemen aanloopt.

Elektriciteit in blokhutten

Ik heb een hele tijd terug een artikel geschreven over elektrische installaties en hoewel ik mijn persoonlijke accreditatie heb laten verlopen, blijft het nog steeds overeind, maar we gaan hier heel vrijelijk mee om. Ook elektriciens moet zich ervan bewust zijn van de uitzetting in blokhutten.

Zo kunt u dit het beste doen:

Tuindeco 18

Flexibele uitzetting, waardoor de blokhut kan werken.

Dit is wat er gebeurt als u niet tegen uw elektricien zegt dat een blokhut van hout is gemaakt en dus uitzet en krimpt:

Tuindeco 19

De blokhut is gekrompen en bij de leidingen is geen rekening daarmee gehouden. Dit is in potentie een gevaarlijke situatie, omdat alle bedrading en aansluitingen strakker komen te liggen.

Tuindeco 20

Er is een verbruikseenheid over twee wandplanken vastgemaakt; dit levert zowel bij inkrimping en uitzetting problemen op en kan veel ellende tot gevolg hebben, waarvan op zijn minst de elektrische installatie zelf gevaar loopt.

Krimp bij blokhutten, samenvattend

Blokhutten werken of het nu die van u is of van een ander, ongeacht de dikte. Al het hout werkt, daar is niks aan te doen. Hout zit vol met strootjes die vocht opzuigen en uitdrijven:

Tuindeco 21

Alle strootjes nemen laag voor laag water op voor de boom. Deze strootjes blijven geopend en hebben een behandeling nodig om ze dicht te stoppen.

U kunt aan de structuur van hout zien dat deze strootjes dichtgestopt moeten worden. Dit onder andere het oogmerk van een behandelmiddel van goede kwaliteit en voldoende deklagen.

Ik heb het al meermalen gezegd: gebruik geen goedkoop spul voor uw blokhut. We proberen de werking van hout te belemmeren. Een goedkoop behandelmiddel doet dit niet, waarna u het eerste jaar behoorlijk wat werking van het hout gaat krijgen.

We vinden wel dat we na een jaar en een volledige seizoenscyclus nooit meer wat horen van een blokhutklant. Als u een probleem met uitzetting of inkrimping krijgt, zal dit in de eerste zes maanden gebeuren na uw aankoop van de blokhut. U hebt het immers goed behandeld of het kan zo zijn dat de strootjes beginnen in te zakken en afsterven.

Als u een blokhut hebt die deze verschijnselen heeft, controleer dan het volgende, voor u bij ons of een andere verkoper gaat klagen en ongeacht of het wel of niet ons product is:

Controleer op:

 • Fascia aan de wandplanken geschroefd/gespijkerd
 • Worden de planken op enigerlei wijze belemmerd
 • Schappen, gordijnen, beugels, bevestigingen aan de wand
 • Expansiespleten boven en aan de zijkant.
 • Afwerkingslatten boven de deuren van hoekblokhutten.

Dit is allemaal van toepassing op elke blokhut. Ik hoop dat u hier iets aan hebt, of u deze problemen nu aantreft bij een bij ons of bij andere fabrikanten gekochte blokhut.