Garantie, Reclamaties & retourneringen

Onze met zorg geselecteerde en waardevolle natuurproducten worden aan een grondige controle onderworpen. Voor kleine gebreken zoals vervormingen, kleurverschillen, scheuren alsmede weersgerelateerde afwijkigen kan geen aanspraak op enige garantie worden gemaakt.

Tuindeco levert geen garantie op producten wanneer eigenhandig wijzingen aan het product zijn aangebracht (onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik), of de behandelings- en onderhoudsvoorschriften niet zijn nageleefd.

Reclamaties dienen altijd onverwijld schriftelijk te worden ingediend, door gebruikmaking van ons Tuindeco serviceformulier. U kunt het serviceformulier online invullen, u ontvangt automatisch een bevestigingsemail. Onze serviceafdeling zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere afhandeling van uw klacht of opmerking.

Voor een goede en snelle afwikkeling van uw klacht is het belangrijk dat het serviceformulier volledig en correct is ingevuld. Tevens voorzien van foto’s van het probleem/ beschadiging. Bij reclamaties betreffende blokhutten wordt u verzocht de pakketnummers in te vullen.

Reclameer eventueel beschadigde goederen en of gebreken altijd binnen 8 dagen aan Tuindeco. Dit geldt ook voor kwaliteitverschillen (inclusief houtrot, schimmels e.d.). Controleer ten alle tijden de verpakking op eventuele beschadigingen, gebreken en volledigheid voordat u de pakbon aftekent. Vergeet niet de naam van de chauffeur te noteren op de pakbon. Meldingen na 8 dagen vallen niet onder onze Tuindecogarantie. “Verborgen gebreken” die pas na 8 dagen ontdekt worden, moeten door u (onze klant) aannemelijk gemaakt worden.

Opdrachten tot retourname worden alleen door Tuindeco aan de vervoerder gegeven. De vervoerder is niet verplicht aan uw verzoeken tot retourname van artikelen mee te werken. Retourzendingen die niet door Tuindeco zijn goedgekeurd, worden dan ook niet geaccepteerd. Speciaal voor u bestelde materialen worden niet retour genomen. Voorraad materialen en artikelen (vanwege o.a. klantannuleringen) worden retourgenomen mits onbeschadigd, in originele verpakking en houdbaar. De kosten van handling en transport zullen op de klant worden verhaald.

Om te voorkomen dat retourzendingen zoek raken, wordt u verzocht de retourzending aan te melden bij onze service afdeling en vergezeld te gaan van onderstaande retourlabel.

TD2014 retourlabels NL

Retourlabels zijn verkrijgbaar via uw vertegenwoordiger en veelal ook bij de chauffeurs van de desbetreffende Tuindeco transporteur.

Link:

Garantievoorwaarden

Leveringen en voorwaarden

Privacyverklaring